woensdag 26 september 2012

stars 268-270
Maandag 24 september, ster 268,dinsdag 25 september, ster 269 enwoensdag 26 september en ster 270.

zondag 23 september 2012

stars 266-267
Ster 266 van zaterdag 22 september enstar 267 van zondag 23 september.

vrijdag 21 september 2012

star 263-265:366
Ster 263 van woensdag 20 september,ster 264 van donderdag 21 september enster 265 van vrijdag 22 september.

maandag 17 september 2012

stars 259-261:366
Zaterdag 15 september, ster 259,ster 260 op zondag 16 september ende 261e ster van maandag 17 september.

donderdag 13 september 2012

stars 256-257:366
Ster 256 van woensdag 12 september enster 257 van donderdag 13 september.

dinsdag 11 september 2012

stars 252-255:366
Zaterdag 8 september, ster 252,zondag 9 september, ster 253,maandag 10 september, ster 254 enster 255 op dinsdag 11 september.

vrijdag 7 september 2012

stars 249-251:366
Ster 249 van woensdag 5 september,de 250e ster op donderdag 6 september ennummer 251 op vrijdag 7 september.

zondag 2 september 2012

stars 244-246:366
Ster 244 van vrijdag 31 augustus,ster 245 van zaterdag 1 september enster 246 van zondag 2 september.